Τhermo, οι σειρές της Megatherm για αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα σε κάθε συνθήκη

Τα αξονικά αερόθερμα τύπου Thermo της Megatherm λειτουργούν με τη χρήση ζεστού νερού που μπορεί να τροφοδοτήσει ο λέβητας.
Είναι ιδανικά για τη θέρμανση βιοτεχνικών και βιομηχανικών χώρων καθώς και για θερμοκήπια, συσκευαστήρια, αποθήκες συνεργεία, μηχανουργεία, φυτώρια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, γκαράζ κ.λπ. Στον τομέα αυτό, η Megatherm γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω της έκτασης και της χρήσης του κάθε χώρου, κατασκευάζει και εφοδιάζει την αντιπροσωπεία ή την επιχείρηση εμπορίας ενεργειακών συστημάτων με δυο εξειδικευμένες σειρές προϊόντων:

    • Thermo 20-80, για την παραγωγή από 20.000Kcal έως 80.000Kcal, ιδανικά για την πλειοψηφία των βιοτεχνικών, βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων
    • Thermo 100-160, η σειρά που δημιουργήθηκε για μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης και πιο απαιτητικές αποστολές, καθώς παράγει από 100.000Kcal έως 160.000Kcal