Οι ελληνικοί καυστήρες wood pellet που εμπιστεύεται Ευρώπη και Αμερική

Στον τομέα των ενεργειακών συστημάτων, η Megatherm έχει επικεντρωθεί στην έρευνα και ανάπτυξη λύσεων βιομάζας. Η παραγωγή της εστιάζεται στην κατασκευή καυστήρων wood pellet που συνδυάζουν μια σειρά τεχνολογικών καινοτομιών, ανώτερη ποιότητα κατασκευής και υψηλή αποδοτικότητα με μια πληθώρα πλεονεκτημάτων για τον χρήστη, πέρα του πολύ σημαντικού οικονομικού, σε κόστος λειτουργίας αλλά και κατανάλωσης ενέργειας.