Αντιπρόσωποι

Η Megatherm εξάγει τα προϊόντα της σε διάφορε χώρες στην Ευρώπη, όπως

Λετονία
Σουηδία
Λιθουανία
Φιλανδία
Ρουμανία
Ιταλία
Μεγάλη Βρετανία
Πορτογαλία
Βουλγαρία
Σερβία
Κροατία
Βοσνία
Πολωνία

Τα τελευταία χρόνια η Megatherm έχει μπει σε νέες αγορές της Ασίας, Λατινικής και Βόρειας Αμερικής.

Για να επικοινωνήσετε με κάποιον αντιπρόσωπο μας στην Ελλάδα,
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας